Habitushuset Sct. Mortensgaard

Antal pladser

10

Godkendt jf. SEL §§ 104, 107 & 108

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

HabitusHuset Sct. Mortensgaard

Lejlighederne i HabitusHuset Sct. Mortensgaard har alle eget badeværelse og et mindre tekøkken. Der er mange store fællesarealer, og bo- og dagtilbuddet ligger på en grund, der er mere end 7.000 m². Det betyder, at der er en dejlig stor fælles have tilknyttet stedet.

Haven ligger lige op ad Ydby skov, som er virkelig hyggelig. I skoven er der shelters, bålpladser og lignende til fri afbenyttelse.

Fra HabitusHuset Sct. Mortensgaard er der ikke mere end 3 km til nærmeste strand, og botilbuddet ligger heller ikke mere end 10 km fra Vesterhavet og Thy Nationalpark. Vi er altså altid nær mange dejlige og smukke naturoplevelser.

Overfor bo- og dagtilbuddet ligger Ydby-hallen, hvor der er mulighed for mange forskellige fritidsaktiviteter. Derudover er vi kun omkring 6 km fra Hurup, hvor der både er gode indkøbsmuligheder og et stort vandland. Den nærmeste storby er Struer, der ligger omkring 30 minutters kørsel fra Sct. Mortensgaard.

Læs vores ydelsesbeskrivelser her:
Ydelsesbeskrivelse §104
Ydelsesbeskrivelse §§107-108
Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Pædagogiske metoder og individuelle behov

Bo- og dagtilbuddet HabitusHuset Sct. Mortensgaard er specifikt målrettet mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og eventuelle fysiske funktionsnedsættelser. Flere af borgerne i HabitusHuset Sct. Mortensgaard har komorbide diagnoser og dermed muligvis tillægsdiagnoser såsom angst, epilepsi, depression, mental retardering, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD.

Alle beboerne har massive personlige og adfærdsmæssige problemer, og de har dermed brug for konstant støtte i hverdagen.

Alle mennesker har forskellige udgangspunkter, og derfor møder vi altid det enkelte menneske der, hvor der er behov for det.

Vi arbejder for, at beboerne på Sct. Mortensgaard får mestringsstrategier, så de bliver i stand til at klare sig så selvstændigt som muligt. Vores socialpædagogiske indsats er baseret på autismepædagogik, hvor vi altid arbejder med høj struktur samt forudsigelighed og tydelighed. Det er vores erfaring, at det er helt centralt for, at beboerne i HabitusHuset Sct. Mortensgaard lever liv med højest mulig livskvalitet. Det er vigtigt for os, at vi plejer og træner beboernes sociale kompetencer. Derfor holder vi fælles frokoster, tager på mange ture og hjælper borgerne med at deltage i diverse aktiviteter og arrangementer.

Med udgangspunkt i den enkelte beboers kompetencer, motivation og ressourcer, skaber vi rammerne for en hverdag, hvor borgene kan være en del af f.eks. håndboldhold, fodboldhold eller gå til bowling. Fokus for arbejdet i HabitusHuset Sct. Mortensgaard er at skabe trygge, stabile rammer og strukturer, som minimerer stressniveauet for den enkelte beboer. Dette er nemlig udgangspunktet for at kunne maksimere borgernes livskvalitet.

Personalet på Sct. Mortensgaard

Som udgangspunkt er normeringen 1:1., altså 1 personale til 1 beboer både i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der altid vågen nattevagt til stede samt mulighed for at tilkalde mere personale.

Vi arbejder altid for at øge individets livsduelighed ved at træne dagligdagsgøremål – altid med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, ønsker og kompetencer. Al fremskridt er godt, og vi holder fast i, at selv de mindste dagligdagssejre er vigtige.

For at sikre at alle beboere i HabitusHusene bliver mødt med de samme høje pædagogiske færdigheder, gennemgår alt personale den samme oplæring, når de bliver ansat i Habitus. På den måde sikrer vi, at alle nye medarbejdere har den nødvendige faglige ballast.

Du kan læse mere om, hvordan vi ansætter og onboarder nyt pædagogisk personale i videoen her.

Få en interaktiv rundvisning i HabitusHuset Sct. Mortensgaard